Честит празник Мамо!

01.04.2010 09:50

МАМО
Ако не стигнат всичките цветя
за тоя хубав ден ,от слънце ярък,
ще нарисувам нови през нощта,
да бъдат твоя нов подарък.