Текстове на стихотворения и песни

     за наближаващите празници               

                    Баба Марта                                                                
 Баба Марта - Весела Ангелов            

Баба Марта откъде ли
пак намери сто къдели?
Как можа от тез къдели
да направи куп модели?
Казват, има тя отмяна –      
внучка пъргава, засмяна.
Ден и нощ преде, завързва,
никой не подмина, бърза
тя на баба да помогне,
та навреме пак да смогне,
Мартенички дето върже,
там се радва всичко бърже.
Нищо, че е тъй красива,
нека вече си отива.

 

Баба Марта    песен

Баба Марта - троп, троп, троп,
бърза през горицата,
мартенички цял вързоп
носи на дечицата.

- Бабо Марто, чик-чирик -
вика й врабченцето,
мартеничка ми вържи
пъстра на вратленцето.