А ето и получени грамоти от конкурса "Моята България"-2010 год.

Децата от проект"Училище без звънец"се представиха в конкурса "Моята България"в гр.Балчик с музикална постановка "Сливи за смет"

"Мятало Ленче"-народен танц
изпълняват деца от трета и четвърта група

Запечатани моменти от конкурс "Моята България"гр. Балчик
"На хорото"-деца от IVa IV б група

Грамоти