През всичките тези четири години ,
колективът на групата се ръководи от своя девиз:

 

                              

 

                                          П риятелство
                                          Л юбов
                                          О бич
                                          Д оброта
                                          Ч естност
                                          Е моции
                                          Т ворчество

                                          А ртистичност

 

 

 Това сме ние!

Това е нашият свят!

Мечтите започват от нас!

 

 Ние децата от подготвителна група „Плодчета” усърдно се готвим за новото си приключение – ученик, но си оставаме талантливи артисти, състезатели, откриватели, най – добри приятели. Всеки ден откриваме тайните на големия и чуден свят.