В края на обучението по проект"Училище без звънец"- открит урок "Да покажем какво научихме" проведен пред родителите на децата -участници

Децата от проект"Училище без звънец"се представиха в конкурса "Моята България"в гр.Балчик с музикална постановка "Сливи за смет"

Какви красиви цветенца апликираха децата участници в проект "Училище без звънец"

 

Какви чудеса сътвориха децата -участници в проект "Училище без звънец"

На двора всички сме приятели

Творчество на децата от проект"Училище без звънец"

Децата изработиха пиленце в кошничка

Децата направиха красива пролетна градинка

Участници в проект "Училище без звънец"